Voisiko Lean-kouluttautuminen avata uusia mahdollisuuksia


Muutama esimerkki:

Yrityksen sisäinen kommunikaatio paranee harjoitusten yhteydessä.

Reklamaatiot vähenevät edellä mainitusta syystä sekä toiminnan selkeytymisen syystä.

Asiakastyytyväisyys paranee kommunikoinnin helpottuessa!


tutustu sivuun www.leanvalmennus.fi