Raimo Julkunen

Konsultointini ja työnohjaus perustuu koulutukseen sekä käytännön työelämässä saavutettuun kokemukseen. Se sisältää markkinointia, myyntiä sekä työn sisällön kehittämistä sen nivouttamiseksi työntekijöiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja tavoitteisiin.

Henkilökuva

Syvä kiinnostukseni mielen monivivahteisuuteen innoitti jo nuoresta alkaen valitsemaan asioita ja työuran, jossa saattoi harjoitella ihmisten kohtaamista arkipäivän tilanteissa. Lisäksi omat kokemukset ja oivallukset ovat syventäneet sitä tietämystä mitä teorioissa on käsitelty monissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa.

Kolmen lapsen isänä olen harjoitellut viestintää kotioloissa ja vahvistanut sitä osallistumalla mm. yksityiselämään liittyvään perhekouluun sekä avioliittokoulutukseen työssä suoritettujen kurssien lisäksi.

Motto: 'Jokainen meistä ajattelee tekevänsä parhaansa ja toimii sen mukaisesti' aina sen hetkisen käsityksensä mukaan.

Mitä olen tehnyt työkseni elämäni aikana:

Työ

Olen saanut alunperin teknisen koulutuksen ollakseni suunnitteluinsinööri mutta en ole sitä työtä tehnyt vaan sijoittauduin aluksi tuotespeisialistiksi kansainväliseen teknisen alan organisaatioon. Myöhemmin siirryin myyntitehtäviin ja asiakassuhteiden hoitamisen lisäksi hoidin myyntikonttorin toiminnan ohjailua. Viimeiset parikymmentä vuotta toimin tuoteryhmäjohtajana Suomen toimintojen suhteen ja myös Baltia kuului lopuksi toimialueeseen.