Mielenvapaus
- Miten löytää mielenrauhan tila?


Kysyin itseltäni parikymmentävuotta sitten mitä elämäni on ja niinkö pitää olla. Olenko rakentanut itselleni rooleja, joihin olen mahdollisesti vastoin tahtoani sidoksissa – vai onko se vain minun luuloani?

Tämän jälkeen seurasi tapahtumaketju, jonka ilmentymänä on tullut lopulta tämä teksti ja nämä sivut. Minulla on ollut hyvä koulutus ja työpaikka, lapset ja muukin elämä vaikkakin osa siitä osoittautui vankilaksi, joka miltei mursi minut. Siitä avautui uusi näkökulmaelämään – rohkeus nähdä, että meissä on kaikki valmiina – meidän ei varsinaisesti tarvitse tehdä mitään - ratkaisut löytyvät kunhan itse sallimme niiden löytyvän.

Hyvin mielenkiintoista on, että samoihin aikoihin havaitsin itsessäni pelon, pelon nähdä pelon, joka ohjasi minua. Yritin löytää mielenrauhan pelkoa välttämällä. Se ei onnistu koska maailma tarjoaa meille aina ensin mahdollisuuden pelkoon. Sen sijaan aloin katsoa itseeni ja totesin pelkääväni jopa itsessäni olevaa käsitystä elämästä. Olin saanut oppia että pitää aina toimia 'oikein', jotta muut eivät häiriintyisi. Siitä seurasi mielen vankila koska aina löytyy joku tai jokin, joka häiriintyy. Pelko on silloin aina läsnä. Sisareni esimerkin avulla tutustuin aikanaan työnohjaukseen käsitteenä sekä elämäntaito-opiskeluun kirjallisuuden ja kurssien avulla. Siitä seurasi tutustuminen Ihmeiden Oppikurssiin, josta löytyi selitys ja ratkaisut miten suhtautua elämäntapahtumiin (Ihmeiden Oppikurssi, E ra Nova Publishing oy).

Meidän tavoitteemme on lopulta sama sukupuolesta riippumatta, etsiä mielenrauhaa. Tiedostamattamme tiedämme olevamme eksyksissä. Siksi tarve etsiä. Teemme sitä henkilökohtaisessa elämässä, työssä ja kaikkialla elämämme turuilla.

Tervetuloa löytöretkelle!

Lisää Ihmeiden Oppikurssista: www.facim.org, www.as-keskustelutuokiot.fi, www.ihmekurssi.com ja www.ykseys.com
Tarvitsetko apua? Voin toimia oppaana siten kuin itse haluat! Oppaana toimiminen perustuu työuran aikana saatuun kokemukseen ja koulutukseen.