Myyntityössä opittua !


Miten voit rauhassa, ilman pelkoa, kommunikoida asiakkaan kanssa kaikissa tilanteissa? Kannattaa opetella viestintä ilman arvolatausta!

Voitko opettaa itsesi kuulemaan viesti ilman arvolatausta!

Kyllä voit! Asia on yksinkertainen ja helppo sen jälkeen kun oivaltaa mitä arvolataus tarkoittaa. Arvolataus on oma tulkinta siitä mitä toinen mahdollisesti tarkoittaa. Useinkaan se ei ole totta.

Esimerkiksi myyjästä voi tuntua että asiakas vaatii liikaa. Hän voi jopa väittää että tuotteesta tai
palvelusta puuttuu jotain mitä siihen ei kuulukaan. Myyjän olisi hyvä muistaa vanha sanonta asiakkaasta, joka on "aina oikeassa”!
Asiakkaan mielestä jotain todella puuttuu ja se puute on kokemus, jota ei voida kiistää!

Myyjän arvolataus saattaa olla, että kokee asiakkaan hankalana. Jos mielessään määrittelee asiakkaan siten, on hän sitä myyjälle! Sen jälkeen myyjä kuulee kaikki asiakkaan viestit leimattuna!

Lähes aina asiakkaan kokema puute on väärinymmärrys. Vaatimus korjata asia ei ole hyökkäys vaan avunpyyntö asian selvittämiseksi! Tähän tarvitaan kuuntelevaa otetta, jossa ei ole arvolatausta. Mitä kuuntelijan on tehtävä? Vain kuunnella ilman arvolatausta, joka tarkoittaa että
ei liitä viesteihin omia tulkintojaan! Asiakkaan kokema puute tulee hoidettua kuntoon usein jopa ilman muunlaista toimenpidettä!

Kaikki tämä tuntuu vaikealta koska olemme omaksuneet pelokkaan suhtautumisen virheen mahdollisuuteen. Odotuksemme on, että olisimme virheettömiä. Kuitenkin virheet ovat
inhimillisiä. Tärkeämpää kuin virheettömyys onkin se miten käsittelemme virheisiin liittyviä asioita! Vielä voi olla niin, että asiakkaalle kommunikointiyhteys myyjään voi olla tärkeä ja se on mahdollista juuri reklamaation avulla! Asia sisältää paradoksin, joka on kannattaa hyväksyä!


Kuunnellessaan asiakasta oikealla tavalla, myyjä antaa hänen käydä läpi asia ilman että
tilanteesta syntyy vastakkainasettelu!


P.S. Tämä toimii myös kotona!


Haluatko kuulla lisää? Ota yhteys!